Hoppa till huvudinnehåll
Betydelsen av medlemskap i en lokal klubb

Via medlemskap i en lokal klubb blir du medlem i Rotary International och får ta del av de fördelar och ansvar som det innebär. Medlemskapet sett ur lokalt och personligt perspektiv kan fördelarna uttryckas i följande teser:

  • Du får uppleva den samhörighet som hör till ett medlemskap
  • Du får bekanta dig med människor från olika yrkesgrupper
  • Du får ta del av en klubbmedlems föredrag eller föredrag av en utomstående gäst
  • Du får bekanta dig med det lokala näringslivet via klubbens företagsbesök
  • Du får delta i lokal hjälpverksamhet med hjälp av pengar från reklampelaren
  • Du får delta i internationell hjälpverksamhet via Rotary International
  • Du får bli värd för internationella gäster, i samband med ungdomsutbyte eller för GSI-grupper

Rotarys klubbverksamhet grundar sig på närvaro vid klubbens veckomöten och andra evenemang.


I Närpes Rotaryklubb har vi en gemensam middag på restaurang Red & Green
kl. 17.15 första och tredje torsdagen per månad


Grundtanken är att gemensamma frågor inte kan skötas utan närvaro. Idag är Internet också en viktig plattform för information. Webbadresser till Rotary Finland, Rotary International och klubbens Facebooksida finns längst ner på klubbens hemsida.

Kallelse av ny medlem sker på förslag av någon klubbmedlem. Medlemskriteriet är gott anseende inom den egna yrkeskåren.

 

Rotary International

Rotary Foundation koordinerar Rotarys världsomspännande välgörande verksamhet. Foundation bygger på frivilliga bidrag och kapitalavkastning som kanaliseras till utbildning och humanitära ändamål. En viktig inkomstkälla för Rotary Foundation är Paul Harris Fellow-utmärkelserna som alltid innebär en inbetalning på 1000 USD till Rotary Foundation. Antalet PHF-utmärkelser uppgår till mer än en miljon? i världen.

Appar med rotaryinformation finns tillgängliga för mobiltelefoner, till exempel ClubLocator, som är en praktisk app då man önskar besöka andra klubbar i eget land eller i utlandet. Dessutom utges regelbundet aktuella publikationer om Rotary på nätet. Till de viktigaste informationskällorna för finländska rotarianer hör den årliga matrikeln och rotarianernas gemensamma tidskrift Rotary Norden i digital form på adressen Rotary Norden - Suomen Rotary. Organisationen för Rotarys ungdomsutbyte har egna webbsidor på adressen Ungdomsutbyte - Suomen Rotary och Finlands Rotarys Läkarbank på adressen Läkarbanken - Piiri 1385 (rotary.fi) .