Ny styrelse

Klubbens styrelse

 2022-2023

President
 Anders Nybacka
Vice president  Karl-Christer Skrifvars
Past president  Kimmo Weissenberg
Första sekreterare  Knut von Alfthan
Andra sekreterare  Bertil Eklund
Skattmästare  Lars Granlund
Klubbmästare  Jarl-Erik Sundblad
Ungdomsutbytesperson  Susanne Jerkku
Styrelsemedlem  Sivert Nybacka
   
Övriga funktionärer  
Verksamhetsgranskare  Mats Bylund
Vice verksamhetsgranskare  Rainer Rönnskog
Ansvarig för hemsidan  Bertil Eklund
Pressansvarig  Bertil Eklund