Klubbtjänst

Ungdomskommittén       

Susanne Jerkku, ordf.
  Anders Nybacka
  Disa Nordin
  Martin Bonde
   
Medlemsservice Kaj Hagman
  Jarl-Erik Sundblad
   
   
Press Bertil Eklund
   
IT Bertil Eklund
   
Närpes Reklampelare Ab Tor Manngård, ordförande
  Martin Bonde, kassör
  David Strömbäck, styrelsemedlem