Styrelse

 

Klubbens styrelse

 2018-2019

President Bertil Eklund
Vicepresident Lars-Erik Eriksson
Past president Tuomas Peltola
Första sekreterare Sam Linden
Andra sekreterare Susanne Jerkku
Skattmästare Lars Granlund
Klubbmästare Ann-Christine Grönholm
Ungdomsutbytesman Anders Nybacka
Styrelsemedlem Sivert Nybacka
   
Övriga funktionärer  
Verksamhetsgranskare Karl-Christer Skrifvars
Vice verksamhetsgranskare Rainer Rönnskog
Ansvarig för hemsidan Rainer Böling
Pressansvarig Bertil Eklund