Styrelse

 

Klubbens styrelse

 2020-2021

President Tor Manngård
Vicepresident Kimmo von Weissenberg
Past president Sam Lindèn
Första sekreterare Ann-Christine Grönholm
Andra sekreterare Rainer Böling
Skattmästare Lars Granlund
Klubbmästare Jarl-Erik Sundblad
Ungdomsutbytesman Anders Nybacka
Styrelsemedlem Sivert Nybacka
   
Övriga funktionärer  
Verksamhetsgranskare Karl-Christer Skrifvars
Vice verksamhetsgranskare Rainer Rönnskog
Ansvarig för hemsidan Rainer Böling
Pressansvarig Bertil Eklund