Ny styrelse

Klubbens styrelse

 2021-2022

President
 Kimmo von Weissenberg
Vice president  Anders Nybacka
Past president  Tor Manngård
Första sekreterare  Knut von Alfthan
Andra sekreterare  Rainer Böling
Skattmästare  Lars Granlund
Klubbmästare  Jarl-Erik Sundblad
Ungdomsutbytesperson  Susanne Jerkku
Styrelsemedlem  Sivert Nybacka
   
Övriga funktionärer  
Verksamhetsgranskare  Christer Skrifvars
Vice verksamhetsgranskare  Rainer Rönnskog
Ansvarig för hemsidan  Rainer Böling
Pressansvarig  Bertil Eklund