Ny styrelse

Klubbens styrelse

 2018-2019

President
 Sam Lindén
Vice president  Tor Manngård
Past president  Bertil Eklund
Första sekreterare  Rainer Böling
Andra sekreterare  Lars-Erik Eriksson
Skattmästare  Lars Granlund
Klubbmästare  Ann-Christine Grönholm
Ungdomsutbytesman  Anders Nybacka
Styrelsemedlem  Sivert Nybacka
   
Övriga funktionärer  
Verksamhetsgranskare  Christer Skrifvars
Vice verksamhetsgranskare  Rainer Rönnskog
Ansvarig för hemsidan  Rainer Böling
Pressansvarig  Bertil Eklund