Klubbtjänst

Ungdomskommittén       

Susanne Jerkku, ordf.
  Anders Nybacka
  Disa Nordin
  Martin Bonde
   
Medlemsservice Rainer Böling
  Kaj Hagman
  Jarl-Erik Sundblad
   
Press Bertil Eklund
   
IT Rainer Böling
   
Närpes Reklampelare Ab Tor Manngård, ordförande
  Martin Bonde, kassör
  Stefan Sand, styrelsemedlem
  Disa Nordin,  suppleant