bilder

 

Kimmo Weissenberg blev ny medlem i Närpes Rotaryklubb 15.11.2018.

 

 

Rotaryklubben deltog i Slättens mystik på torget i Närpes 7.9.2018

 

Rotarybröderna

Knut von Alfthan

Bertil Eklund

Kaj Hagman

och

Carl-Christer Skrifvars

informerade om Rotarys verksamhet och gav smakprov på havtornssaft.

...sedan tog bröderna

Sam Lindén och

Esko Våg

över info- och

saftutdelningen.

Kristinestads Rotaryklubbs 70-års jubileum

 

Närpes Rotaryklubbs president David Strömbäck framför klubbens gratulation - mottagare president Lasse Rikala

Johnny Åkerholms besök i Närpes 16.2.2017

Närpes Lions club och Närpes Rotary

 
   
 

Jag är säker på att Johnny med denna bild menar att Närpes är en oas i Finlands öken.

Johnnys tankar var väl framförda och han återgav en realistisk bild av ekonomin i Finland.

... och vad vi borde göra!!!

Närpes Lions president Göran Sundqvist och Närpes Rotarys president David Strömbäck avtackar Johnny Åkerholm

   

Historiskt möte 8.12.2016

 

I december 2016 antog klubben fyra nya meddlemmar. Nu var klubben mogen att anta damer. De fyra nya medlemmarna var Karolina Wägar, Disa Nordin, Ann-Christine Grönholm och Susanne Jerkku.

Bilder från Rotary-mötet 12.11

 

Vid rotarymötet 21.4 höll medlemmen Jan Hedström ett intressant föredrag. Han berättade om de nya 3D-skrivarna.

Han visade hur man ritar ett 3-dimensionellt föremål och dessutom skrev han ut samma föremål med en skirivare.

Rotarymedlemmarna var mäkta imponerade av den nya tekniken.

På bilden syns förutom skrivaren och en PC, från  vänster Karl-Christer Skrifvars, föredragshållaren Jan Hedström, presidenten Rainer Rönnskog och medlemmen Tor Manngård.

Vid det Rotary-mötet 12.11 besöktes klubben av Sofia Eriksson och Henrik Ström.

Besöket ingick i föreningen DUV:s program att ge de utvecklingsstörda en möjlighet att presentera sig själva och sitt liv.

Henrik Ström höll en bejublad presentation av sig själv och sina tankar. Rotaryklubbens medlemmar uppskattade högt den personliga presentationen Henrik framförde och Henrik sätt att hålla ordning på saker och ting i sin omgivning.

 

 ... kvällen avslutades med sång av Lasse Eriksson och Henrik.

DAGBOK FRÅN KENYA

 

Två av Närpes Rotaryklubbs medlemmar befinner sig just nu i Kenya, i Nairobi. Det är Jan Hedström och Esko Våg som har åkt dit för att installera röntgenapparater m.m. i lokala sjukhus.

Jan Hedström rapporterar och Katarina Hedström har tagit fotografier från Kenya:

Hej!

Nu är vi ett par dagar in på resan, allt är fint hittills, temperaturen 27-30 grader.
Vi har gått genom kontainern, allt ser ut att ha klarat resan, en del kläder och småmaskiner är redan fört till ett annat sjukhus i Kisii av våra vänner Solis som arbetar där.

Vi har sorterat resten av kläderna och vårdförnödenheterna och organisationen CKC har tagit emot dem, kläder o dyl kommer att distribueras till landsbygden (Kendu Bay, Masai Mara och Kisii) där CKC har olika hälsoprojekt på gång.

Vi har också flyttat största delen av röntgenmaskinen vi ska installera till det nya sjukhuset, vi väntar nu på att gropen i golvet ska bli klar så vi kan installera och gjuta in ramen i golvet

 

Det gamla sjukhuset

Det nya sjukhuset

Inspektion av kontainern

Det mesta av kontainerns innehåll är uttaget, sorteras och omlastas.

Det 1250 kg tunga patientbordet är har kommit till det nya sjukhuset

 8 oktober:

 
 

Alla maskiner och utrustningar som inte ska lämna i Nairobi lastades på lastbil igår.
De ska nu distribueras vidare.
Idag (torsdag) så monterades maskinramen ihop justerades in och göts in i golvet, betongen måste nu få brinna och torka en vecka innan jag kan fortsätta med istallationen.
Under tiden åker vi till Masai Mara ett par dagar, och vidare därifrån till Kendu Bay där en del av utrustningarna ska överlämnas och befintlig röntgenutrustning ska ses över.
Fanny lämnar då också över donationerna från Närpes Gymnasium och träningsutrustningarna som privatpersoner donerat till Nyaburi Intergrated scool.
från Kendu Bay åker vi vidare till Kisii för att överlämna deras utrustningar innan vi åtrevänder till Nairobi.


 Gropen för maskinramen förbereds och ramen gjuts in i golvet.

 

Maskiner och utrustning lastas för vidare distribution

 

 

 

 På söndag kväll 11.10 kom vi fram till Kendu Bay, dit en del av utrustningarna från Nairobi skickats.
På måndag förmiddag överlämnade Fanny tränings och rehabiliterings utrustningarna från Närpes Gymnasium och privata donatorer till Nyaburi Intergrated Scool. De var överväldigade av storleken på donationen och väldigt tacksamma. Skolans fysioterapeut menade att de funktionshandikappade barnen kommer att ha en mycket större chans att leva ett normalt liv tack vare donationen.
Vi överlämnade också en mobil röntgenutrustning och ljustavla åt röntgenskötaren i Kendu Bay. Han kommer att öppna en liten röntgen mottagning i Kabondo.
I Kabondo finns nog ett statligt sjukhus, men det sjukhuset saknar röntgen.
Resten av tiden i Kendu Bay kommer vi att gå igenom och reparera befintliga maskiner och utrustningar som behöver service.

Bild,

Mobila röntgenmaskinen överlåtes åt röntgenskötaren

   De sista dagarna i Kendu Bay gick åt till att installera en komplett tandläkarstol med tandröntgen. Vi började med att demontera en befintlig stol för att ge plats åt den nya.
I fjol konstaterade vi att tandröntgen var sönder och oreparerbar, så därför byttes den ut.
Den gamla stolen kommer att återanvändas på något annat sjukhus som inte behöver tandröntgen.
På onsdagen den 16.10 bar det av till Kisii, där överlämnade vi ultraljuds och röntgenmaskinerna, en tandläkarstol samt en del mindre utrustningar. Vi hade också service och reparerade ett par autoklaver på operations avdelningen.
Esko sattes också i arbete med ultraljuds undersökning på en avdelning.

Tandläkarstol installeras i Kendu Bay

  En röntgenmaskin överräcks åt Solis i Kisii
   Vi fortsatte vårt jobb i Nairobi på söndagen den 18.10.
Vi tog in den 2,2 ton tunga maskinen på måndagen och fick den monterad på ramen som gjöts in första veckan.
Det 1,5 ton tunga patientbordet monterades på söndagen.
Idag onsdag har vi fixat till lite transportskador och kopplat alla kablar till patientbordet, samt matningskabeln till maskinen
De närmaste dagarna blir det kabeldragning till manöverenheter och bildprocessor.
Lite oförutsedda byggnadsjobb väntar också då arkitekten beslutat att riva ner ett par mellanväggar för att förstora rummet, vi hoppas att det inte försinkar vår redan snäva tidtabell.

Maskin och patientbord är på plats

Maskinen installerad i Nairobi

Foto: Katarina Hedström

Rotary skylten sätts upp på väggen bredvid maskinen

Foto: Katarina Hedström

Väl hemma från resan.

Onsdagen den 28.10 var den sista arbetsdagen. Vårt arbete blev klart till 99%.

Lite mjukvara ska ännu installeras, men det borde gå att göra med fjärranslutning hemifrån över internet.

Vi förlorade 2 arbetsdagar på grund av ombyggnadsarbeten samt elavbrott och ytterligare 2 dagar då vårt planerade returflyg lördagen den 31.10 ställdes in och vi blev tvungna att åka hem redan på torsdagen.

Vi är ändå nöjda med det vi hunnit utföra i Nairobi, Kendu bay, Kabondo och Kisii.

Vi har mött stor tacksamhet och glädje från de olika sjukhusen för donationer och utfört arbete. Det vill vi dela med oss till alla som stött detta projekt.